"Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții vostri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului." (Ios.24:15)

Tuesday, 21 April 2020

Vremea este aproape

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!
   Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie." (Luca 21:28)

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:Cuvinte cheie:  credință, creștin, Dumnezeu, viețuire, slavă.

Sunday, 1 March 2020

Eu și casa mea voi sluji Domnului

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!
   Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de Râu, sau dumnezeilor Amoriților în a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului.
    Iosua cap.24 vs:15.


Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:
Cuvinte cheie:  credință, creștin, Dumnezeu, viețuire, slavă.

Tuesday, 11 February 2020

Copiii credincioși ai lui Dumnezeu

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!

Mulți oameni poartă eticheta de creștini, dar puțini sunt creștini în realitate!


Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 2:8-9

"Pocăiți-vă", le-a zis Petru, "și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veți primi darul Sfântului Duh"..
Fapte: 2:38

Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în Fiul Lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine
Galateni 2:20

Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții.
Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii de alții
Ioan 13:34-35

Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.
Evrei 13:16

Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste!
1 Corintieni 16:14

Zic dar: umblați cârmuiți de Duhul, și nu împliniți poftele firii pământești.
Galateni 5:16

Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub Lege
Galateni 5:18

Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.
Romani 12:2

Nu uita!


Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
2 Corintieni 5:17

Și El a murit pentru noi toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.
2 Corintieni 5:15

Foarte important!


Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire,
pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:16-17

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele,
și o lumină pe cărarea mea.
Psalmii 119:105

Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceți.
Ioan 13:17

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:Cuvinte cheie:  credință, biserică, creștin, Dumnezeu, viețuire, slavă, credincioși.

Tuesday, 7 January 2020

Încurajări pentru credincioși Ianuarie 2020

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!
 
Le voi da o inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la Mine cu toată inima.  Ieremia 24:7

Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul Meu.  Leviticul 26:12

Domnul te va călăuzi neîncetat, Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.  Isaia 58:11

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:Cuvinte cheie:  credință, Dumnezeu, popor.

Thursday, 2 January 2020

Cum să trăiești ca un creștin adevărat

Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie!
Pentru că foarte mulți credincioși își pun această întrebare vom parafraza în doar câteva cuvinte răspunsul:
Tot ce facem să facem pentru gloria lui Elohim Dumnezeul Cel Prea Înalt.
Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.
1 Corintieni cap.10 v:31

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:Cuvinte cheie:  credință, creștin, Dumnezeu, viețuire, slavă.

Monday, 30 December 2019

Care este religia Adevărată

Care este religia Adevărată conform Bibliei


Mulți oameni își pun această întrebare.


Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie:
  Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele Meu, sunt și Eu în mijlocul lor." (Mat.18:20). 

 Luați seama ca nimeni să nu va fure cu filozofia și cu o amagire deșartă, după datina oamenilor, dupa învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. Coloseni cap.2 v:8

Căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al pacii, ca în toate bisericile sfinților. 1 Corintieni cap.14 v 33

Și Mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor. 2 Mă rog ca toți sa fie una, cum Tu, Tata, ești în Mine, și Eu în Tine; ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.  Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum și Noi suntem una - Eu in ei, și Tu în Mine - pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis și că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.

Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei. Romani cap.16 v:17

Faceți-mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Filipeni cap.2 v:2

Vă îndemn, fraților, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveți toți același fel de vorbire, să n-aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți, în chip desăvârșit, într-un gând și o simțire. 1Corinteni cap.1 v:10.

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.


 Citește și:Cuvinte cheie:  credință, desăvârșire, unire, filozofie, amăgire, datini, tradiții.

Thursday, 26 December 2019

10 încurajări pentru credincioși

Încurajări biblice


Întotdeauna răspunsul îl vom găsi în Biblie:

El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină; dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc; umblă, şi nu ostenesc. Isaia 40:29-31

Căci El nici nu dispreţuieşte, nici nu urăşte necazurile celui nenorocit şi nu-Şi ascunde faţa de el, ci îl ascultă când strigă către El. Psalmul 22:24

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit. Psalmul 34:18

Aceasta este mângâierea mea în necazul meu: că făgăduinţa Ta îmi dă iarăşi viaţă. Psalmul 119:50

Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” Isaia 41:10

Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! Matei 5:4

Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Matei 11:28

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27


Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi. 1 Petru 5:7


El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.” Apocalipsa 21:4

Citește Biblia!
Roagă-te lui Dumnezeu pentru a înțelege ceea ce citești și ceea ce Îți transmite El prin Cuvântul Său.
Nu accepta ca alții să îți spună: este viața ta, tu și Dumnezeu.

 Citește și: De ce permite Dumnezeu să existe oameni răi?

Cuvinte cheie: încredere, credință, încurajare